ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 1027

โทรสาร : 0 2354 1029

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

60/93 หมู่ 12 ซอย 40 แยก 33 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 0-2509-1432

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111, ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 09-1013-1041
อีเมล์ : Sentec@sut.ac.th